Mimar Vedat TEK Kimdir ?

Osmanlı vezirlerinden ve Bağdat Valilerinden Girit’li Sırrı Paşa ile şair ve besteci Leylâ Hanım’ın çocukları olan Vedat Tek, 1873 Yılında İstanbul’da doğmuştur. Vedat Tek’in elit bir ailede yetişmesi, aile çevresinde yaratılan sanatsever ortam onun gelişmesinin önemli etmenlerinden biri olmuştur. Annesi Leyla Saz (1850/52–1936) Abdülmecit dönemi saray hekimlerinden İsmail Paşa’nın kızıdır. Münire Sultan’ın nedimesi olarak saraya girmiş ve sultanlarla birlikte eğitilmiştir.

Hayatı

Osmanlı vezirlerinden ve Bağdat Valilerinden Giritli Sırrı Paşa ile şair ve besteci Leylâ Hanımın çocukları olan Vedat Tek, 1873 Yılında İstanbulda doğmuştur. Vedat Tekin elit bir ailede yetişmesi, aile çevresinde yaratılan sanatsever ortam onun gelişmesinin önemli etmenlerinden biri olmuştur.

HayatıAnnesi Leyla Saz (1850/52–1936) Abdülmecit dönemi saray hekimlerinden İsmail Paşa’nın kızıdır. Münire Sultan’ın nedimesi olarak saraya girmiş ve sultanlarla birlikte eğitilmiştir. Babasının Girit Valiliği boyunca Fransızca ve Yunanca öğrenmiş, Divan şiiri ve aruz dersleri almış, İstanbul’da öğrendiği piyanoya devam etmiştir. 16 yaşında şiire başlayan Leyla Hanım devrin önde gelen yazar ve müzisyenlerini evinde toplamış ve ihtiyacı olanlara yardım etmiş, korumuştur. 1928’de ‘Solmuş Çiçekler ‘ adıyla bir de şiir kitabı yayınlamıştır.

Babası Sırrı Paşa (1843/44–1895) Bağdat valiliği ve bir dönem vezirlik yapmış olup, din adamı ve edebiyatçı olarak da tanınmıştır. Kuran’ın tercümesi ve tefsirini yapan Sırrı Paşa’nın yazışma ve raporlarını içeren ‘Mektubat-ı Sırrı Paşa’ isimli birde kitabı bulunmaktadır.

Vedat Tek’in üç kardeşinden Yusuf Razi Bey, Paris’te inşaat mühendisliği okumuş, İstanbul Şehreminliği, «Posta Telgraf Nazırlığı» ve «Nafia Nazırlığı» yapmış, devrinin ünlü isimlerinden biri olmuştur. Piyanist olan kız kardeşi Nezihe Beler, batı musikisi besteleri yapmıştır. Üçüncü kardeşi ise elektrik mühendisidir.

1900 yılında, Musa Kazım Bey’in kızı Firdevs (Dino) Hanım ile evlenen Vedat Tek’in bu evlilikten dört çocuğu; Nihat Vedat Tek, Selime Yekta Işıtan, Saadet Ejder ve Belkıs dünyaya gelmiştir. Oğlu Nihat Vedat Tek, Almanya’da aldığı mimarlık eğitiminin ardından babası ile ortak çalışmaya başlamıştır. 1942 yılında vefat eden Vedat Tek’in mezarı Edirnekapı Şehitliği’ndedir.
Mimar Vedat TEK Kimdir ? Fotoğrafları | Eserleri | Hayatı | 1. Ulusal mimarlık üslubunun önde gelen temsilcilerinden Mehmet Vedat Tek 1873 de İstanbul'da doğdu.
Mimar Vedat TEK Kimdir ?